trang_banner

Giải pháp tùy chỉnh và khác biệt

Sau vài năm phát triển, công ty chúng tôi có thể cung cấp các hợp chất kali monopersulfate tùy chỉnh và khác biệt dựa trên nhu cầu của các khách hàng khác nhau, từ nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm hợp chất kali monopersulfate khác nhau dựa trên đặc điểm của ngành, bao gồm việc kiểm soát hàm lượng kali monopersulfate, oxy hoạt tính, hàm lượng nước, giá trị pH và kích thước hạt.

Chúng tôi đã giải quyết những vấn đề và khó khăn mà khách hàng khó khắc phục bằng cách áp dụng hợp chất kali monopersulfate trong nhiều ngành công nghiệp mới nổi như đất, dệt may, xử lý nước đặc biệt, điện, v.v.

Cam kết nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng rộng rãi các sản phẩm hợp chất kali monopersulfate, chúng tôi mong muốn phát triển các giải pháp tùy chỉnh và khác biệt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

1